Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Ontslakkerverstopping verhelpen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

A Werkzaamheden bij ontslakkerverstopping met gesloten luiken

Door middel van het verlagen van het waterniveau in de ontslakker kan men een verstopping verhelpen. Hier ontstaan geen persoonlijk risico’s. Procestechnisch moet dit proces zo begeleid worden dat de verbrandingsinstallatie blijft functioneren.

B Werkzaamheden bij ontslakkerverstopping met geopende luiken

Voor aanvang van de werkzaamheden kan men de kleine inspectieluiken openen voor een situatie-inschatting.

Sta hierbij nooit direct voor het luik maar altijd ernaast met het luikdeksel tussen u en de opening.

Draag verplicht:

 • Werkhandschoenen
 • Volgelaatsmasker of stofmasker P3 met overzetbril
 • Gehoorbescherming 
 • Brandvertragende overall

Vallende hete slak of grote voorwerpen kan opspattend heet water gemengd met vliegas met grote kracht naar buiten werpen.
Voordat de ontstoppingswerkzaamheden uitgevoerd worden, waarbij (ook kleine) toegangsluiken worden geopend:

 • moet altijd zone 4 en 5 op handbediening gezet worden. Ook indien de verstopping aan één valschacht is moet de ketelasafvoer gestopt worden 
 • moet de lijn in capaciteit teruggenomen worden en de onderdruk wenswaarde lager ingesteld worden, of de zuigtrekventilator op hand bediening genomen worden
 • moet de ontslakkerbediening op lokaal indien er luiken geopend worden waarbij de ketting toegankelijk is
 • moet het steunbranderbedrijf gestart worden in dien dit procestechnisch noodzakelijk is
 • moet het waterniveau in de ontslakker verlaagd worden of geheel afgetapt worden

Aandachtspunten

 • Obstructies kunnen vele verschijningsvormen hebben. Stalen obstructies kan men wegsnijden met behulp van een verlengde gas/zuurstof schrootsnijbrander. Aanvullende verplichte PBM’s zijn dan lange lashandschoenen/mouwen, autogeen lasbril.
 • Let op de werkvolgorde! Vrijgemaakte obstructies kunnen onverwacht loskomen. Ga nooit met het bovenlichaam door een geopend luik hangen.
 • Werk altijd met minimaal twee personen aan een verstopping.
 • Onverbrand (drijvend) afval of vliegasbrokken kunnen worden handmatig weg gehakt met behulp van stootijzers.
 • Let hierbij op lichaamsbalans en werkhouding.
 • Met kracht stoten op een onverwacht zacht of meewerkend object kan onbalans van het lichaam veroorzaken. Het lichaam kan doorschieten en in een gevaarzone belanden of men riskeert spierverrekking. Stootijzers kunnen met kracht bewegen in onverwachte richting als er een zwaar brok op valt.
 • Wanneer het handmatig niet snel genoeg lukt, kan men terugvallen op de Brox hakrobot (zie gebruiksaanwijzing).
 • Het betreden van een afgetapte ontslakker bij een in bedrijf zijnde verbrandingsinstallatie is nooit toegestaan.
 • Laat de werkomgeving schoon en ordelijk achter.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness