Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Matrassen inzamelen en verwerken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doel

Doel van deze voorbeeld werkinstructie is het zo veilig mogelijk uitvoeren van inzamelen en verwerken van matrassen. Bezoekers van de Milieustraat bieden matrassen aan en deze worden in toenemende mate gescheiden verwerkt.

Risico's

De risico's bij het inzamelen en verwerken van matrassen zijn met name:

 • fysieke belasting: tillen van onhandige lasten
 • blootstelling aan biologische agentia: contact met micro-organismen te weten bacteriën, virussen en schimmels
 • blootstelling aan mijten, parasieten en ander ongedierte zoals mijten (hoofdluis en schurftmijt), bedwantsen, en parasieten van huisdieren: ongewild mee naar huis nemen van mijten en parasieten en optreden van bijbehorende gezondheidseffecten
 • blootstelling aan huisstofmijt: allergie door contact met uitwerpselen van de huismijt
 • blootstelling aan stof tijdens shredderen: inademen van stof met micro-organismen en endotoxinen
 • brandgevaar: brand kan ontstaan door broei van matrassen die vochtig zijn
 • aanrijdgevaar op de Milieustraat

Bovenstaande risico's van het inzamelen en het verwerken van matrassen worden in de risico-inventarisatie en -evaluatie nader beoordeeld.

 

 

 

Feiten over matrassen

Gewichten van matrassen variëren enorm. Een matras van 90 x 200 cm kan tussen de 12 en 25 kg wegen. Een tweepersoons matras van 180 x 200 cm weegt minimaal 40 kg, maar kan ook 60 kg wegen.

Op matrassen kunnen zieke mensen, overleden mensen en huisdieren hebben gelegen. Matrassen kunnen vervuild zijn met uitwerpselen, urine, bloed, lichaamsvocht en dergelijke. Bovendien kunnen er biologische agentia, mijten, parasieten en mogelijk ander ongedierte in of het een matras aanwezig zijn. Met name bij de recycling van matrassen, als deze open worden gemaakt, komt stof vrij.

Hoe te handelen?

 • de risico-inventarisatie en -evaluatie raadplegen
 • niet eten, drinken en roken tijdens het werk
 • omdat matrassen onhandig groot zijn deze nooit alleen tillen, met uitzondering van kleine, heel lichte kindermatrassen
 • de bezoeker van de Milieustraat goed instrueren waar en hoe het matras in de juiste container moet worden geplaatst, zodat de container efficiënt wordt gevuld en het matras later niet hoeft te worden verplaatst
 • Natte en zwaar vervuilde matrassen bij het grof huishoudelijk restafval laten deponeren in verband met broei en hygiëne
 • de bezoeker van de Milieustraat de gebrachte matras zelf vanuit het voertuig naar de container laten dragen
 • de bezoeker zelf de matras in de container laten stapelen bij voorkeur onder toezicht van een acceptant
 • de bezoeker zelf een opgerolde matras los laten snijden
 • fysieke belasting vermijden door bijvoorbeeld het gebruik van tilmiddelen (grijper, hijsgereedschap); indien zelf tillen onvermijdelijk is dit altijd met twee personen doen: aan elk uiteinde van het matras één persoon
 • instructies opvolgen over het voorkomen van stofblootstelling bij het openen van matrassen en het verwerken van de matrialen
 • in geval van constateren van ongedierte waaronder bedwantsen, direct de ongediertebestrijding inschakelen
 • matrassen droog opslaan
 • deelnemen aan een toolboxmeeting fysieke belasting
 • deelnemen aan een toolboxmeeting biologische agentia

Belangrijk om altijd te doen:

 • naleven acceptatievoorwaarden waarin geregeld is dat matrassen alleen als grof vuil worden aangeboden zodat deze afvalstroom apart verwerkt wordt
 • matrassen droog opslaan zodat deze niet nat kunnen worden door neerslag zoals regen, hagel en sneeuw (eis activiteitenregeling Milieustraat)
 • geen langdurige opslag van matrassen of van grote aantallen matrassen; container met droge matrassen regelmatig afvoeren
 • preventief vaccineren voor Tetanus en Hepatitis B
 • gebruiken van veiligheidshandschoenen tijdens het aanraken van een matras
 • wees alert op de gevaren van tillen van onhandige lasten zoals matrassen
 • voor het roken, eten of drinken altijd eerst goed handen en onderarmen wassen
 • na het werk altijd goed handen en onderarmen wassen
 • zwaar vervuilde bedrijfskleding vervangen door schone bedrijfskleding
 • bedrijfskleding door het bedrijf laten wassen en nooit mee naar huis nemen om te voorkomen dat biologische agentia, parasieten, mijten en ander ongedierte mee naar huis worden genomen
 • wees alert op symptomen van allergie

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang