Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Lassen en snijden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Lassen en snijden - ook wel 'heet werk' genoemd - gaat gepaard met vonken, lasspatten, intense hitte, straling (met name ultra violette straling), gassen, geluid en dergelijke.

Blootstellingsgevaren die ontstaan tijdens uitvoering van de werkzaamheden zijn: 

 • blootstelling aan metaalstoffen en giftige lasgassen 
 • gebruik van bijtende en etsende chemicaliën 
 • blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus
 • blootstelling aan ultraviolet licht 
 • onvoldoende afscherming en/of fixeren van bewegende onderdelen 
 • geforceerde werkhouding 
 • metaalsplinters door schuren, slijpen en hameren van metaal 
 • elektrocutie-, explosie- en brandgevaar

Om de risico’s tijdens las en snij werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende instructies van toepassing:

 • voor gebruik keuren op het veilig functioneren van de apparatuur 
 • houd de lastoortsen en de branderspitsen goed schoon 
 • kies de juiste elektrode, draad of branderspits 
 • gebruik bij elektrisch lassen een zo laag mogelijke spanning 
 • voorkom zuurstofovermaat of -gebrek 
 • doof de vlam bij korte onderbrekingen van het werk 
 • zorg voor een deugdelijke afzetting van de werkplek 
 • zorg voor een schone werkplek vrij van obstakels en brandbare materialen 
 • zorg voor een juiste werkhouding tijdens het uit voeren van de werkzaamheden
 • bescherming tegen hitte en straling vooral ogen, gezicht en handen goed middels persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
 • draag beschermingskleding tegen vonken en lasspatten 
 • bescherm tegen lasrook en metaalstof de ademhalingsorganen goed middels PBM 
 • bescherm tegen geluid de gehoororganen goed middels PBM 
 • zorg voor de juiste brandblusmiddelen binnen handbereik 
 • nevenwerkzaamheden zoals slijpen, bikken e.d zoveel mogelijk vermijden

Als lasser bent u verantwoordelijk voor de veiligheid bij en rond de apparatuur

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang