Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Harnasgordel gebruiken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Tijdens werkzaamheden komt het veelvuldig voor dat men op hoogte moet werken. Deze werkzaamheden brengen meer risico met zich mee dan op de begane grond. Vanzelfsprekend moet men daarom meer veiligheidsmaatregelen nemen dan normaal het geval is.

  • Werkzaamheden uitvoeren hoger dan 2.5m en daarbij niet beschermd door een deugdelijke afzetting moet een harnasgordel gedragen worden. 
  • Een harnasgordel (valharnas) met vanglijnen (lifelines) moet voldoen aan NEN-EN 365. 
  • Bij gebruik van een harnasgordel is het de bedoeling dat het gedragen wordt en vastgemaakt (gepikt) wordt op een plaats van waaruit de werkzaamheden verricht kunnen worden. 
  • Bij het verplaatsen iedere keer de haak losmaken en weer vastmaken. Voor werkzaamheden waarbij voorspelbaar is dat men de bevestiging vaak moet omzetten, is werken met de dubbele klaphaak aanbevolen, waardoor men altijd aangelijnd is.
  • Harnasgordel en vanglijnen zorgvuldig visueel controleren op mogelijke gebreken zoals verbuigingen van metaaldelen, losse draden, scheurtjes en ernstige vervuiling. 
  • Lijnen en toebehoren mogen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt 
  • Lijnen mogen niet zonder meer worden verlengd of verkort. 
  • Lijnen mogen niet langs scherpe kanten of scherpen hoeken worden geleid. 
  • Als een harnasgordel de val van de gebruiker heeft opgevangen, mag het gehele vangsysteem inclusief de vanglijnen pas weer worden gebruikt na grondige inspectie en goedkeuring door een deskundige. 
  • Alleen het gebruik van harnasgordels is wettelijk toegestaan. Wanneer een val wordt gebroken middels een simpele valgordel in plaats van een harnasgordel is ernstig rugletsel niet denkbeeldig.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang