Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doel van de instructie is veilig werken met gevaarlijke stoffen. Volg de volgende aanwijzingen op:

 • De gebruiksaanwijzing en de werkplekinstructiekaarten goed lezen en begrijpen
 • De voorschriften opvolgen en bij twijfel of onduidelijkheid advies vragen
 • De werkplek schoon en ordelijk houden
 • Zorg dat niet meer gevaarlijke stoffen op de werkplek zijn dan strikt noodzakelijk
 • Vaten, blikken en dergelijke zoveel mogelijk gesloten houden
 • Gemorst materiaal direct opruimen
 • Niet roken, eten of drinken op de werkplek
 • Handen wassen alvorens te eten, drinken, roken of naar het toilet gaan
 • Zorg voor een goede luchtverversing of plaatselijke afzuigen
 • Maak gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Niet in verontreinigde overall blijven lopen

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang