Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Draaiende installatiedelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Het werken aan draaiende installatie delen is vooralsnog alleen toegestaan voor:

 • werken aan transportbanden 
 • inspecteren van de installatie

Deze instructie is opgesteld om pletten, beknellingen en dergelijke van lichaamsdelen te voorkomen. Technische aanpassingen om risico’s weg te nemen of te beperken, kunnen worden toegepast. Hiermee zijn niet alle risico’s weg te nemen. Mensen die in de buurt van of aan draaiende installatiedelen werken moeten zich BEWUST ZIJN van de risico's: je kan in een fractie van een seconde tussen de band of tandwiel komen en je bent NOOIT vlug of sterk genoeg om jezelf te bevrijden.

Wat moet je persoonlijk doen

Algemeen

 • Indien je werkzaamheden moet uitvoeren aan of nabij draaiende delen, meld je dan eerst bij de installatieverantwoordelijke. 
 • Let op dat geen kledingstukken door de machine gegrepen kunnen worden. 
 • Laat op de werkplek geen medewerkers toe die deze instructie niet hebben ontvangen. 
 • Gebruik alleen geschikt gereedschap en gebruik het alleen waarvoor het gemaakt is, zodat fouten geminimaliseerd worden. 
 • Neem de tijd voor het werken en maak er nooit haastklus van.

Werken aan transportbanden

 • Indien aan draaiende transportbanden gewerkt moet worden, dienen de betreffende werkzaamheden altijd door minimaal twee medewerkers uitgevoerd te worden. Alleen medewerkers die deze instructie hebben ontvangen zijn daartoe bevoegd. 
 • Draag zorg voor een goede communicatie tussen de medewerkers. 
 • Zorg ervoor dat tenminste één van de medewerkers altijd bij een noodstopschakelaar (bijvoorbeeld een trekkoord) klaar staat. 
 • Laat de band eerst een aantal malen ronddraaien en bekijk of er scheuren en/of beschadigingen in zitten die een extra risico opleveren. Let ook op zaken als touwen, stukken ijzerdraad en dergelijke die bij het proefdraaien een extra risico met zich mee brengen. 
 • Let vooral op restenergie van de installatie van bijvoorbeeld aanwezige veren, accu's, cilinders, hefinrichtingen met kabels of kettingen, en dergelijke. 
 • Afstellen transportbanden: de gebruikelijke stelinrichting (de stelbouten) van een transportband, is op een dusdanige plek aangebracht dat je bij het afstellen van de transportband niet in de buurt komt van draaiende delen. Hierdoor zijn geen specifieke risico's verbonden aan het afstellen van een transportband. Doe het afstellen altijd in overleg met de installatieverantwoordelijke.

Visuele inspectie van machines of installaties

 • Tijdens het draaien van een machine of installatie mag de machine of installatie alleen door een deskundige (in overleg met de installatieverantwoordelijke) op goed functioneren worden beoordeeld. Als tijdens deze inspectie onvolkomenheden worden geconstateerd mogen die pas verholpen worden, nadat de installatie is veilig gesteld (zie Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uit). 
 • Let bij het proefdraaien goed op dat voldoende afstand tot de draaiende delen bewaard wordt. Neem bij het proefdraaien de juiste veiligheidsmaatregelen, zodat dit veilig kan plaatsvinden. Laat bijvoorbeeld een collega klaar staan bij de noodstop zodat deze direct de installatie kan uitschakelen ingeval van nood. 
 • Alvorens met installaties/machines productie te draaien, dient ervoor gezorgd te worden dat alle beschermingsvoorzieningen weer op hun plaats zijn aangebracht. Dit geldt ook voor de bekleding, indien een gedeelte van een installatie heet of zeer koud wordt. 
 • Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt dit gemeld aan de installatieverantwoordelijke.

Beoogde effecten

Het zo veilig mogelijk werken aan draaiende installatie delen.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness