Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Gas meten in composteerhallen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Let op

 • Voor het betreden van een hal dient men altijd met tenminste twee personen te zijn
 • Voor gasmeten kan worden volstaan met één persoon in communicatie met de controlekamer

Klik hier voor het stroomschema dat bij deze procedure hoort.

 1. Bedieningsmedewerker / Controlekamer
  • Geeft opdracht aan een Meetbevoegd Persoon om gas te meten in de te betreden hal

  Meetbevoegd Persoon

  • Controleert alle gasmeters in de buitenlucht op de juiste meetwaarden
  • Kalibreert de gasmeters bij de controlekamer, indien men twijfelt aan de betrouwbaarheid van de meter
  • Controleert de hal waarin gas gemeten moet worden voor betreden visueel op dampvorming
  • Neemt contact op met de controlekamer voor het betreden van de hal en tijdens het meten
 2. Meetbevoegd Persoon
  • Meet gas in de hallen op de meetplaatsen welke in de situatieschets staan aangegeven
  • Controleert of de gemeten waarden voldoen aan de waarden zoals hieronder vermeldt

  Bedieningsmedewerker

  • Controleert temperatuur in de hal (maximaal 35 °C)
 3. Meetbevoegd Persoon
  • Meldt de Bedieningsmedewerker dat de hal opnieuw gespoeld moet worden, indien de gementen waarden niet voldoen aan de normen
  • IJkt de meters opnieuw, indien de waarden sterk afwijken
  • Meldt Bedieningsmedewerekr dat de hal kan worden vrijgegeven, indien de gemeten waarden aan de normen voldoen

  Bedieningsmedewerker

 4. Meetbevoegd Persoon
  • Geeft de slechtst gemeten waarde per gemeten stof door aan de Bedieningsmedewerker

  Bedieningsmedewerker

  • Noteert de gemeten waarden op de meetstaat
  • Geeft de hal vrij

NB De slechtst gemeten waarden dienen op de werkvergunning genoteerd te worden die uitgeschreven wordt voor degene die de hal betreedt.

Communicatie

Voordat men de hal betreedt en als men de hal verlaat dient de gasmeter contact op te nemen, m.b.v. de portofoon, met de controlekamer (aan- en afmelden). Tijdens het meten dient de gasmeter minimaal 1x contact op te nemen met de controlekamer (controle). Indien er 15 minuten lang geen communicatie heeft plaatsgevonden tussen de controlekamer en de gasmeter dient de operator in de controlekamer een nader onderzoek in te stellen en eventuele maatregelen te nemen.

Gas meten

De meters dienen buiten de hal aangezet en gecontroleerd te worden of de waarden niet afwijkend zijn alvorens men de hal betreedt. Indien dit het geval is, dan desbetreffende meter verruilen voor een ander exemplaar. De afwijkende meter hierbij gelijk opnieuw laten kalibreren.

Situatieschets hallen 1 en 2

Plaatsten in de hal waar gemeten moet worden
 1. Op de begane grond, de parkeerruimte afwerpbrug
 2. Op de beuk, vak 4
 3. Op de beuk, vak 1/2
 4. Bij de bediening TINA 180, bij voorkeur in vak 3
 5. Op de andere beuk, vak 1/2
 6. Op het bordes van band 412 hal C en 413 in hal D en E.

De wettelijke grenswaarden van de te meten gassen zijn de volgende:

 • CO2 - kooldioxide: 9000 mg/m³ TGG 8 uur
 • CO - koolmonoxide: 23 mg/m³ TGG 8 uur en 117 mg/m³ TGG 15 minuten
 • NH3 - ammoniak: 14 mg/m³ TGG 8 uur en 36 mg/m³ TGG 15 minuten
 • O2 - zuurstof: tussen 19 vol% en 21 vol%

Registratie en archivering

 

wat wie waar hoe lang
Handleidingen meters Teamleider POA Controlekamer Levensduur meters
Werkvergunning T.L. POA/B medewerker Controlekamer 5 jaar
randomness