Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Asbest deponeren

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Blootstelling aan asbest kan men voorkomen door een aparte cel in te richten waar alleen asbest gestort mag worden, zoals op de foto hiernaast. Op de stortplaats moet een overzicht aanwezig zijn waar asbest is gestort en waaruit blijkt hoe de die plaatsen worden afgeschermd zodat er geen menselijk contact mogelijk is met asbesthoudende materialen. Nadat het asbesthoudend afval in dubbele verpakking is neergelegd, wordt het afgedekt met afvalstoffen, boorgruis, grond of andere hulpstoffen.

Doel van deze procedure is de blootstelling aan asbest te beperken.

Onverpakt asbest lossen/opstellen/afdekken in de asbestcel

Chauffeur Logistiek
  • Transporteert aangevoerd asbestafval naar de asbestcel
  • Lost het asbestafval in de asbestcel
Externe transporteur
  • Transporteert asbestafval op pallets naar de cel
Shovelmachinist
  • Lost vrachtauto's met pallets
  • Stelt de pallets in rijen op

Hulpstoffen bij afdekken van asbest in de cel

Chauffeur Logistiek
  • Deponeert hulpstoffen, zoals boorgruis of grond of dergelijke, voor het afdekken van asbestafval

Aanbrengen materialen

Kraanmachinist
  • Mengt de gewenste hulpstoffen voor het afdekken

Afdekken met mengsel

Bulldozermachinist
  • Dekt voor het einde van de werktijd het asbestafval zorgvuldig af met het mengsel

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang