Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

GHS - CLP

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Eind 2010 is overgeschakeld op een geharmoniseerd systeem dat vanaf 1 juni 2015 overal in de wereld zal worden gebruikt. Dit systeem heet CLP – Classification, Labelling and packaging of substances and mixtures en is onderdeel van GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

CLP is tevens onderdeel van REACH, een afkorting die staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. REACH is de Europese verordening waarin is vastgelegd dat fabrikanten, producenten, importeurs en leveranciers de kennis over stoffen en producten moeten delen. De bedoeling hiervan is om ervoor te zorgen dat voor elke ‘gevaarlijke stof’ die in Europa op de markt komt, de informatie met betrekking tot de risico’s voor de gebruiker eenduidig is. Alle stoffen met bijbehorende gegevens worden centraal geregistreerd. Op basis van deze gegevens vindt de GHS classificatie plaats. Daarnaast probeert REACH het gebruik van de zogeheten ‘CMR stoffen’ terug te dringen. Dit zijn stoffen die kankerverwekkend (Carcinogeen) zijn, genetische schade aanrichten (Mutageen) of schadelijk voor de voortplanting (Reprotoxisch) zijn. Wilt u CMR-stoffen in de toekomst nog gebruiken, dan heeft u daar aparte toestemming voor nodig. Sommige stoffen zijn zelfs niet meer verkrijgbaar vanwege de risico’s van de stoffen.

Website van de Nederlandse EU-GHS Helpdesk met alle informatie over de regels van het etiketteren.

randomness