Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: par. 9.1 en 9.2 van het voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in en rond het riool moeten de beschermingsmiddelen in de aangegeven situaties worden toegepast zoals in onderstaande tabel is vermeld.

 

Overzicht van klassen beschermingsmiddelen
Klasse Omschrijving situatie Soort bescherming
A voldoende zuurstof en geen toxische stoffen aanwezig (gereinigd en belucht riool) hygiënische bescherming
B voldoende zuurstof en concentratie toxische stoffen onder grenswaarden (huishoudelijk afvalwater) of te weinig zuurstof en geringe concentratie toxische stoffen (slecht geventileerd huishoudelijk riool) vloeistofdichte kleding met onafhankelijke adembescherming
C voldoende zuurstof en concentratie toxische stoffen boven wettelijke grenswaarde (industrieel afvalwater) of te weinig zuurstof en concentratie toxische stoffen boven wettelijke grenswaarde (slecht geventileerd industrieel riool) gasdichte kleding met onafhankelijke adembescherming
D te weinig zuurstof en geen toxische stoffen aanwezig (slechte ventilatie)

 hygiënische bescherming met onafhankelijke adembescherming

Afhankelijk van de sitatie wordt gekozen uit gasdichte of vloeistofdichte kleding dan wel hygiënische bescherming of werkkleding zoals in bovenstaande tabel is aangegeven.

Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

  • Werkkleding

Een katoenen overall wordt gedragen als bescherming van de eigen kleding nodig is.

  • Hygiënische bescherming

Een polyester overall of wegwerpoverall wordt gedragen als uit hygiënische overwegingen nodig is.

  • Vloeistofdichte kleding

Waadbroek, laarzen en regenpak worden gedragen bij alle werkzaamheden in het riool waarbij geen volledige lichaamsbescherming noodzakelijk is, maar waarbij wel een doelmatige lichaamsbescherming wordt vereist.

  • Gasdichte kleding

Het is verplicht gasdichte kleding te gebruiken als volledige lichaamsbescherming is voorgeschreven. Dit is het geval bij aanwezigheid van toxische stoffen, zoals bijvoorbeeld in een industrieel riool kan voorkomen.

Beoogd effect 

Met deze persoonlijke beschermingsmiddelen kan het lichaam adequaat beschermd worden bij rioleringsbeheer.