Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2021, 15:45 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Biologische agentia plaagdierbeheersing

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Zoönose zijn besmettelijke ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen. Wereldwijd zijn er een paar honderd bekend. Plaagdierbeheersers kunnen deze ziekten oplopen door bijvoorbeeld:

  • contact met (dode) dieren
  • parasieten via insecten (vlooien, muggen, vliegen)
  • contact met besmette grond
  • het inademen van deeltjes in de lucht (aërosolen)
Beschrijving van het risico 

Medewerkers plaagdierbeheersing kunnen in contact komen met biologische agentia, bijvoorbeeld bij het verwijderen van kadavers.

De definitie van biologische agentia is: al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. Tot de micro-organismen behoren bacteriën, virussen, gisten en schimmels. De groei van de micro-organismen wordt voornamelijk gestimuleerd door de aanwezigheid van water, voedingsstoffen, en een gunstige temperatuur. Daarnaast spelen tijd, licht, zuurstofgehalte en de zuurgraad een rol. Een belangrijke voorwaarde om aan micro-organismen te worden blootgesteld is dat er een transportmedium aanwezig is. Transportmedia zijn dampen, vloeistofdruppels, vocht, vuil en stof.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Biologische agentia plaagdierbeheersing
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen plaagdierbeheersingPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Biologische agentia plaagdierbeheersing
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen plaagdierbeheersingPersoonlijke beschermingsmiddelen