Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 juli 2021, 16:48 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Communiceren en alarmeren langs openbare weg

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het regelen van verkeer, bijvoorbeeld voor aanvang of na afloop van rioleringsbeheer of bij de afvalinzameling, moet adequate communicatie mogelijk zijn.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 5 inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's