Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 18:47 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Registreren van incidenten met alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De werknemer meldt ieder incident gerelateerd aan alleenwerk bij de werkgever die de omstandigheden van het incident registreert.

Wat is verplicht?

De werkgever houdt een lijst bij met aard van het voorval en datum van de bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gemelde arbeidsongevallen en arbeidsincidenten die hebben geleid tot verzuim van meer dan 3 werkdagen. Op basis van het resultaat van regelmatige analyse van scenario's en incidenten is het noodzakelijk om bouwkundige, technische of organisatorische maatregelen te nemen. De werkgever evalueert regelmatig het pakket van beheersmaatregelen bij alleenwerk en past waar nodig de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt beoogd herhaalde incidenten bij alleenwerk in beeld te krijgen, opdat doeltreffende maatregelen genomen worden.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 9 lid 2 Arbowet inzake Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten
randomness