Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 mei 2022, 11:55 uur -- Dandeman
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Verbieden alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Een werkgever wijst werkzaamheden aan waarin nooit alleen gewerkt mag worden zonder de aanwezigheid van een collega in de nabijheid. In de volgende situaties wordt in de afvalbranche nooit alleen gewerkt (bepaling Arbowet of Arbobesluit):

 • individuele ongeschiktheid, al dan niet tijdelijk, op grond van een besluit van de bedrijfsarts (art. 14 lid 1 sub b Arbowet cq. art. 14a lid 2 Arbowet)
 • werkzaamheden door werknemers tot 18 jaar oftewel jeugdige werknemers (waaronder de artikelen 3.46, 4.105, 6.27 en 7.39 van het Arbobesluit), tenzij:
  • de werkzaamheden in de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn beschreven volgens art. 1.36 Arbobesluit,
   en tevens
  • de inhoud en de mate van toezicht is beoordeeld in de risico-inventarisatie en -evaluatie op grond van art. 1.37 lid 1 Arbobesluit,
   en tevens
  • met het organiseren van deskundig toezicht de gevaren van het werk worden weggenomen of voorkomen zoals bepaald in art. 1.37 lid 2 Arbobesluit
 • werkzaamheden waarbij gevaar op instorting bestaat zoals graven of werkzaamheden waarbij de werknemer gevaar loopt om bedolven te raken, ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen om dit gevaar te voorkomen (art. 3.3 lid 2 Arbobesluit)
 • werkzaamheden in besloten ruimten – met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (art. 3.5g lid 4 Arbobesluit);
 • hijsen en heffen van niet-geleide lasten (art. 7.18a lid 9 Arbobesluit)
 • toegangs- en positioneringstechnieken (art. 7.23c lid 1 sub f Arbobesluit)
 • werkzaamheden met onafhankelijke adembescherming
 • werkzaamheden op hoogte waarbij het gebruik van persoonlijke valbeveiliging nodig is
 • specifieke werkzaamheden waarbij alleen werken verboden is door het bedrijf; deze worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf
Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is dat in situaties met een onacceptabel risico wordt voorkomen dat een werknemer alleen werkt.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 3 lid 1 onder a Arbowet inzake Arbobeleid (paraplu voor de op deze pagina vermelde artikelen uit het Arbobesluit)
 • Artikel 14a lid 2 Arbowet (dan wel art. 14 lid 1 sub b) inzake Aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming
 • Artikel 1.36 Arbobesluit inzake Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie indien jeugdigen in het bedrijf werkzaam zijn
 • Artikel 1.37 Arbobesluit inzake Deskundig toezicht op jeugdigen
randomness