Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2021, 15:11 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Alleenwerken bij plaagdierbeheersing

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Op een enkele uitzondering na werken voert één medewerker de werkzaamheden in het kader van plaagdierbeheersing uit en is daarmee het grootste deel van de tijd 'alleenwerker'.

Een 'alleenwerker' is een persoon die arbeid verricht buiten gehoorafstand of buiten het zichtveld, dus zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is. De alleenwerker is op zichzelf aangewezen voor zowel het goed verlopen van de werkzaamheden als voor de eigen veiligheid. Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van een andere persoon uitvoert. Voor de alleenwerker is er wél een extra risico wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en niet meer zelf in staat is om hulp van anderen in te roepen. Het extra risico voor iemand die alleen werkt, is dus vaak niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een bijzondere situatie zoals een ongeval.

Factoren die bij de oorzaak van een ongeval een rol kunnen spelen zijn:

 • de aard van de werkzaamheden
 • de werkomgeving
 • specifiek risico verhogende factoren door het feit dat de medewerker alleen werkt
 • de gezondheid van de werknemer

Voorbeelden van incidenten met alleenwerk zijn:

 • een medewerker is onwel geworden door toedoen van een plaagdier
 • agressie door een omstander, soms gepaard met fysiek geweld
 • ongeval met een bestrijdingsmiddel
 • individueel gezondheidsfalen, zoals hartaanval, epilepsie of psychische aandoening
 • verminderd reactievermogen door medicijngebruik
 • bedrijfshulpverlening is niet adequaat ingeregeld

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over alleenwerk
 • Verbieden alleenwerk aan individuele werknemers
 • Communiceren en alarmeren
 • Registreren van incidenten met alleenwerk

Daarnaast dient alleenwerk onderdeel te zijn van het bhv-plan, het organiseren van bedrijfshulpverlening en het treffen van voorzieningen om adequate hulpverlening te bieden in geval van een incident bij de specifieke handelingen bij plaagdierbeheersing.

De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Alleenwerken bij plaagdierbeheersing
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Technische maatregelen
 
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleenwerken bij plaagdierbeheersing
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Technische maatregelen
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen