Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 12:28 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van het verkeer, zowel op eigen terrein als op de openbare weg, te worden beoordeeld. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Afhankelijk van de mate van blootstelling en geregistreerde ongevallen en incidenten worden bijbehorende maatregelen beschreven. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over verkeersveiligheid wordt altijd genomen. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld. Als het verkeer niet leidt tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat risico’s van verkeer worden beperkt.

randomness