Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:14 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over tillen en dragen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Belangrijke mededeling

Deze beheersmaatregel is sinds 18 mei 2022 niet getoetst voor de volgende onderdelen:

 • Verplaatsen van minicontainers en tillen van zakken
 • Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval

Voorlichting en onderricht aan werknemers over verplaatsen en tillen bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

 • de risico’s van verplaatsen en tillen, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
 • maatregelen om de effecten van verplaatsen en tillen tot een minimum te beperken, waaronder:
  • instructie over een veilige werkmethode van verplaatsen en tillen, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen
  • verdelen van de last door met twee personen te tillen, trekken of duwen
  • de afspraken die gemaakt zijn over de wijze waarop afval aangeboden mag worden
  • wanneer (mini)containers niet worden geleegd als deze niet op de juiste wijze worden aangeboden
  • bij wie geconstateerde misstanden gemeld worden en wat met de meldingen gebeurt
 • het belang van een goede lichamelijke conditie
 • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Voorlichting wordt in elk geval gegeven aan beladers van huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Voorlichting en onderricht over verplaatsen en tillen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Kennis en veiligheidsbewustzijn dragen bij aan veilig gedrag. Het betreft een wettelijke verplichting.

Meer informatie