Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:37 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over trillingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers die blootstaan aan de risico's van mechanische trillingen bestaat minimaal uit de volgende onderwerpen:

 • de risico’s van blootstelling aan mechanische trillingen, oftewel de gezondheidsschade die de gebruikte arbeidsmiddelen kunnen veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
 • de plaatsen en werkomstandigheden waarin mechanische trillingen voorkomen
 • de grenswaarden en de actiewaarden voor blootstelling
 • de resultaten van de beoordeling van de blootstelling aan mechanische trillingen die de deskundige heeft verricht
 • maatregelen die zijn genomen om de risico's van trillingen weg te nemen of tot een minimum te beperken
 • het belang van goed afstellen van arbeidsmiddelen zoals chauffeursstoelen
 • het belang van een goede lichamelijke conditie
 • het belang van het beschermen van het lichaam tegen koude, tocht en vocht
 • veilige werkmethoden om de blootstelling aan mechanische trillingen tot een minimum te beperken
 • het nut van en de methode voor het opsporen en het melden van symptomen van gezondheidsschade
 • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek

Voorlichting en onderricht over het risico van trillingen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Door kennis en veiligheidsbewustzijn bijdragen aan veilig gedrag. Voorlichting hierover is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness