Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 april 2021, 17:55 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Aanrijdgevaar BOR

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Zowel op de openbare weg, op de stortlocatie als op het eigen terrein is de kans op een aanrijding groot als er geen adequate maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Op het eigen terrein komen gevaren voor op overslaglocaties, daar waar druk verkeer is én afval gelost wordt alsmede op plaatsen waar gereden wordt, terwijl anderen te voet bezig zijn hun werk uit te voeren. Verder kunnen wegen op eigen terrein elkaar kruisen. Tot slot kan de begaanbaarheid van het terrein gevaren en risico’s met zich brengen, met name op stortplaatsen.

De kans op verkeersongevallen is groot, zeker in onoverzichtelijke en drukke situaties. Er zijn verschillende soorten maatregelen om de gevaren weg te nemen en de risico’s te verminderen. In een verkeersplan geeft een bedrijf op samenhangende wijze inhoud aan veilig verkeer op eigen terrein.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet 

  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

 Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Artikel 3.2 Arbobesluit inzake Algemene vereisten
  • Artikel 3.14 Arbobesluit inzake Verbindingswegen
  • Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen
  • Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
  • Hoofdstuk 8 en bijlagen XVIII en XIX Arboregeling inzake Veiligheids- en gezondheidssignalering

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aanrijdgevaar BOR
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
 
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aanrijdgevaar BOR
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness