Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Markeren waar gehoorbescherming verplicht is

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wettelijk is voorgeschreven dat ruimten en zones waar de dagdosis hoger is dan 85 dB(A) met het bord 'gehoorbescherming verplicht' gemarkeerd worden. Het bord moet rond zijn met een voorgeschreven wit pictogram op een blauwe achtergrond die minimaal 50% van het oppervlak van het bord beslaat. Bij voorkeur wordt het bord geplaatst bij een geluidniveau hoger dan 80 dB(A).

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel ter vermindering van blootstelling aan lawaai.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering 
  • Artikel 8.10 Arboregeling inzake Soorten borden 
  • Artikel 8.11 Arboregeling inzake Plaatsing van borden 
  • Gebodsbord ‘Gehoorbeschermingverplicht’ uit bijlage XVIII van de Arboregeling
randomness