Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
5 maart 2021, 17:00 uur
In ontwikkeling

Machinaal reinigen van de buitenruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Voor het machinaal reinigen (zwerfafval, onkruid) van de buitenruimte worden verschillende arbeidsmiddelen gebruikt zoals veegmachines, spoelwagens en hondenpoepmachines.

Bij het machinaal reinigen van de buitenruimte zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De belangrijkste gevaren en risico's zijn:

  • aanrijdgevaar
  • lichaamstrillingen
  • lawaai
Risico's 
Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren en mogelijke risico's die medewerkers lopen. Door het risico aan te klikken komt u bij de maatregelen om deze risico's te voorkomen of te beperken. De gevaren zijn in de linkerkolom te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aanrijdgevaar BOR
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
 
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Geluid | Lawaai
Beschrijven lawaai en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over lawaaiWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Afschermen of beperken geluidsbronTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
 
Markeren waar gehoorbescherming verplicht isOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en naleven onderhoudsplanOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en uitvoeren lawaaibestrijdingsplanOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om blootstelling aan lawaai te verminderenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Trillingen machinechauffeur BOR
Beschrijven trillingen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over trillingenWettelijke verplichting
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aanrijdgevaar BOR
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Geluid | Lawaai
Beschrijven lawaai en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over lawaaiWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Afschermen of beperken geluidsbronTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
Markeren waar gehoorbescherming verplicht isOrganisatorische maatregelen
Opstellen en naleven onderhoudsplanOrganisatorische maatregelen
Opstellen en uitvoeren lawaaibestrijdingsplanOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om blootstelling aan lawaai te verminderenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Trillingen machinechauffeur BOR
Beschrijven trillingen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over trillingenWettelijke verplichting
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
randomness