Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2021, 16:48 uur -- Afvalbranche

Aanraking afval BOR

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Bij het beheren van de openbare ruimte kunnen medewerkers in aanraking komen met scherp materiaal zoals takken, glasscherven, blikjes, messen, spuiten/ naalden en andere voorwerpen. Als scherpe voorwerpen door de verpakking heen prikken, zijn ze een gevaar voor de werknemers die de verpakking moeten oppakken. Het gevaar van prikken of snijden is groot bij het verplaatsen van ondoorzichtige plastic zakken, omdat een scherp voorwerp niet te zien is.

Verwonding of snij- prikincident met kans op een infectie zoals tetanus, HIV, hepatitis A of B ontstaat bij:

  • Tillen en verplaatsen van afvalzakken
  • Verwijderen van bladeren, takken, blikjes en andere scherpe voorwerpen

Mogelijke blootstelling aan biologische agentia treedt op bij:

  • het verwijderen van zwerfafval
  • het verwijderen of oprapen van takken
  • het legen van prullenbakken,
  • het schoonmaken van speeltoestellen
  • het schoonmaken van machines
  • het storten van afval

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aanraking afval BOR
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningen BORWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentia BORWettelijke verplichting
 
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
 
Vermijden contact met afval BORBronmaatregelen
 
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen BORTechnische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aanraking afval BOR
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningen BORWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentia BORWettelijke verplichting
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
Vermijden contact met afval BORBronmaatregelen
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen BORTechnische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting