Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
16 april 2021, 16:37 uur
In ontwikkeling

Handmatig reinigen van de buitenruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Voor het handmatig reinigen van de buitenruimte worden verschillende arbeidsmiddelen gebruikt zoals bladblazers, bosmaaiers, veegmachines, knijpers, schoffels, pen- en blokbezems.

Bij het handmatig reinigen van de buitenruimte zijn gevaren aanwezig die in het bedrijf een gevaar voor de werknemer zijn. De belangrijkste gevaren zijn:

  • aanrijdgevaar
  • contact met afval
  • contact met dieren
  • fysieke belasting en trillingen
  • weersomstandigheden
Risico's 
Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren en mogelijke risico's die medewerkers lopen. Door het risico aan te klikken komt u bij de maatregelen om deze risico's te voorkomen of te beperken. De gevaren zijn in de linkerkolom te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aanraking afval BOR
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningen BORWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentia BORWettelijke verplichting
 
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
 
Vermijden contact met afval BORBronmaatregelen
 
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen BORTechnische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Aanrijdgevaar BOR
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
 
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Contact met dieren BOR   
Fysieke belasting BOR   
Winterweer beheer openbare ruimte
Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Voorlichten over extreem weerWettelijke verplichting
 
Minimaliseren koudeblootstellingOrganisatorische maatregelen
 
Verstrekken extra drinkenOrganisatorische maatregelen
 
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Zomerweer beheer openbare ruimte
Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Voorlichten over extreem weerWettelijke verplichting
 
Beheersen klimaat cabinesTechnische maatregelen
 
Beschermen tegen fel zonlichtOrganisatorische maatregelen
 
Verstrekken extra drinkenOrganisatorische maatregelen
 
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aanraking afval BOR
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningen BORWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentia BORWettelijke verplichting
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
Vermijden contact met afval BORBronmaatregelen
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen BORTechnische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Risico Aanrijdgevaar BOR
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Contact met dieren BOR
Risico Fysieke belasting BOR
Risico Winterweer beheer openbare ruimte
Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Voorlichten over extreem weerWettelijke verplichting
Minimaliseren koudeblootstellingOrganisatorische maatregelen
Verstrekken extra drinkenOrganisatorische maatregelen
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Zomerweer beheer openbare ruimte
Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Voorlichten over extreem weerWettelijke verplichting
Beheersen klimaat cabinesTechnische maatregelen
Beschermen tegen fel zonlichtOrganisatorische maatregelen
Verstrekken extra drinkenOrganisatorische maatregelen
Dragen zichtkleding medewerker BORPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness