Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Beleidsuitgangspunten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Om ongevallen te voorkomen is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken over het veiligheidsbeleid op een bedrijfsterrein vastlegt worden. In het bijzonder komen de taken en de verantwoordelijkheden van de werkgever voor het eigen personeel aan de orde. Verder wordt er extra aandacht gegeven aan bijzondere doelgroepen zoals mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, uitzendkrachten, opdrachtnemers, vervoerders, vrijwilligers, en bezoekers. De werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel, maar heeft ook een zorgplicht voor de veiligheid van de hiervoor genoemde groepen. Het is noodzakelijk dat afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de eisen bij de selectie van personeel, de vereiste taalbeheersing, instructie, training en opleiding die kritisch is voor het waarborgen van de veiligheid, en het toezicht op de naleving van regels.

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Taken en verantwoordelijkheden
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Waarborgen van taalbeheersingOrganisatorische maatregelen
 
Zorgen voor veiligheid van uitzendkrachtenOrganisatorische maatregelen
 
Zorgen voor veiligheid vrijwilligersOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Taken en verantwoordelijkheden
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Waarborgen van taalbeheersingOrganisatorische maatregelen
Zorgen voor veiligheid van uitzendkrachtenOrganisatorische maatregelen
Zorgen voor veiligheid vrijwilligersOrganisatorische maatregelen