Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen maatregel bronaanpak tijdens testen dieselmotor in testruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:

Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Bij het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte, dienen de volgende maatregelen te worden genomen.

Maatregel bronaanpak

  • Een afvoerslang dient op de uitlaat bevestigd te worden.
Beoogd effect 

 Met deze technische maatregel wordt de bron aangepakt en is er geen blootstelling aan dieselmotoremissie.

randomness