Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Veilig werken bij extreme weersomstandigheden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij extreme weersomstandigheden zoals hevige wind en windstoten met stormkracht, gladheid door sneeuw en ijzel, tropische temperaturen tijdens de zomermaanden en onweer met zware regenbuien, gelden onderstaande maatregelen. Er kunnen heel grote verschillen tussen de regio’s in Nederland optreden. Dat maakt dat het beoordelen van de lokale weersomstandigheden alleen ter plekke kan worden gedaan. De actuele weersomstandigheden per regio zijn op het internet en via de radio uitstekend te volgen, met name als er sprake is van een weeralarm.

ADR-regels

Het VLG-ADR is heel duidelijk in wat te doen bij extreme weersomstandigheden. In bijlage 2 van het VLG-ADR zijn de regels beschreven die luiden:

  • bij minder dan 200 meter zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen:

chauffeurs die

  1. gevaarlijke stoffen vervoeren in tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter,
  2. vuurwerk boven de vrijstellingsgrens transporteren, of
  3. meer dan 20 kg explosieve massa van vuurwerk met UN 0336 en UN 0337 vervoeren,

onderbreken het transport op een veilige plaats.

  • bij minder dan 50 meter zicht en/of glad wegdek:

chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tanks, losgestort of in colli vervoeren boven de vrijstellingsgrens onderbreken het transport op een veilige plaats.

  • bij glad wegdek staan ADR-voertuigen stil, tenzij ontheffing is gekregen voor vervoer met een spoedeisend karakter of ontheffing bij langdurige gladheid.

Zorgplicht

Vanuit de plicht en verantwoordelijkheid van iedere organisatie moet de werkgever vaststellen hoe zij werkzaamheden tijdens extreme weersomstandigheden veilig uitvoert. Het is belangrijk dat hieruit blijkt onder welke voorwaarden werkzaamheden op een andere wijze worden uitgevoerd of tijdelijk worden stilgelegd. Het is van het grootste belang dat de chauffeur zelf nauwkeurig en objectief beoordeelt of een rit veilig kan worden uitgevoerd en hierover contact houdt met de leidinggevende. Op deze manier weten werknemers waar zij aan toe zijn én kunnen zij de werkgever aanspreken op gemaakte afspraken, zodat de veiligheid op locaties en onderweg niet in het gedrang komt.

Beoogd effect 

Deze wettelijk verplichte maatregel beoogt de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens extreme weersomstandigheden.

randomness