Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over risico’s extreem weer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In Nederland heerst over het algemeen een gematigd klimaat waarin de werkende mens goed functioneert. Er zijn echter uitzonderingen met extreme weersomstandigheden, meestal beperkt tot enkele werkdagen per jaar. Juist in die uitzonderlijke omstandigheden moeten werknemers goed weten welke risico’s ze lopen en welke maatregelen van toepassing zijn om de gevaren te beperken. Om goed voorbereid te zijn is het belangrijk om in het voorjaar in bijvoorbeeld een werkoverleg aandacht te geven aan de gevaren van teveel zon en hitte, en in het najaar aan de gevaren van vorst en gladheid. Bij de verwachting van extreme weersomstandigheden is het wenselijk de belangrijkste informatie te herhalen bijvoorbeeld in een werkoverleg, VGM-overleg of toolbox meeting.
In algemene zin dienen medewerkers op de hoogte te zijn van:

 • wat diverse weersomstandigheden voor effecten op het lichaam kunnen hebben
 • welke risico’s dat met zich brengt
 • met welke maatregelen de risico’s zijn weg te nemen of te beperken
 • welke aandachtspunten van belang zijn bij het toepassen van deze maatregelen

Voorlichting en onderricht over het risico van werken onder extreme weersomstandigheden wordt jaarlijks herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Extreem winterse situaties

Extreme temperaturen liggen onder het vriespunt waarbij de windkracht een belangrijke factor vormt. Hoe harder het waait, hoe kouder het aanvoelt. Voorlichting over de risico's van extreem winterse situaties bestaat uit:

 • de risico’s van koude, sneeuw, en ijs, hagel en ijzel: onderkoeling van het lichaam, bevangen worden door de kou, bevriezing van lichaamsdelen, kans op uitglijden, vallen en letsel, onvoldoende zicht op de gevaren onder sneeuw en ijs, en verminderende weerstand tegen ziekte
 • herkenning van de symptomen van onderkoeling en bevriezing
 • de mogelijke maatregelen zoals het dragen van muts, handschoenen, goed isolerend schoeisel met goede profielzool, verschillende lagen kleding en thermo ondergoed, het opwarmen op een beschutte plek
 • de hulp die collega´s elkaar kunnen geven om het risico op bevriezing te vermijden en als iemand gevaar loopt
 • de werkplek sneeuwvrij en ijsvrij maken en houden
 • de incidenten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen

Extreem zomerse situaties

Extreme temperaturen liggen boven de 30 graden Celsius. De voorlichting over de risico's van warmtebelasting bestaat uit:

 • de risico’s van werken in de zon en bij hoge zonkracht en temperaturen: huidkanker en andere huidziekten, bevangen door hitte (zonnesteek) en/of ( overmatig) vochtverlies
 • herkenning van de symptomen van hittestress
 • de mogelijke maatregelen zoals het dragen van een zonnepet, het drinken van voldoende water, het vermijden van fel zonlicht tijdens het middaguur tussen 12.00 en 15.00 uur en tijdens die uren in elk geval de huid zoveel mogelijk bedekt houden, het opzoeken van schaduw of koele ruimte, en het aanpassen van het werkrooster
 • de hulp die collega´s elkaar kunnen geven om het risico op hittestress te vermijden en als iemand gevaar loopt
 • extra maatregelen voor de volgende risicogroepen: zwangere vrouwen, mensen met longaandoeningen (CARA), mensen met hartaandoeningen, mensen met overgewicht en personen die medicijnen tegen o.m. hoge bloeddruk gebruiken
 • de incidenten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen
Beoogd effect 

Door bewustwording, kennisvergroting en herhaling van de boodschap worden de risico’s van het werken onder extreme weersomstandigheden verminderd. Deze voorlichting is een wettelijke verplichting.

Meer informatie