Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Registreren incidenten met agressie en geweld

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alle incidenten met agressie, hoe klein ook, worden gemeld en geregistreerd. Op basis van de registratie worden de incidenten geanalyseerd en verbeteringen ingevoerd, gevolgd door een follow up van het resultaat van genomen maatregelen als voorlichting en training. Tevens wordt aan het management gerapporteerd.

Beoogd effect 

Registratie van incidenten is een organisatorische maatregel waarmee wordt beoogd informatie zodanig te bundelen dat trends in beeld komen en daarop maatregelen genomen kunnen worden.

randomness