Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken op Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Een Milieustraat, die in veel gemeenten Afvalbrengstation (ABS) wordt genoemd, kan beperkt en overzichtelijk in omvang zijn, maar is soms groot en onoverzichtelijk. In beide gevallen is het onvermijdelijk dat werkzaamheden door één medewerker worden uitgevoerd die alleen aan het werk is, omdat er op dat moment geen collega is ingeroosterd of pauze heeft, of alleen aan het werk is, omdat er op dat moment geen collega op de locatie binnen gehoorafstand of gezichtsveld aanwezig is. Een 'alleenwerker' is een persoon die arbeid verricht buiten gehoorafstand of buiten het zichtveld, dus zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een collega aanwezig is. De alleenwerker is op zichzelf aangewezen voor zowel het goed verlopen van de werkzaamheden als voor de eigen veiligheid. Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van een andere persoon uitvoert. Voor de alleenwerker is er wél een extra risico wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en niet meer zelf in staat is om hulp van anderen in te roepen. Het extra risico voor iemand die alleen werkt, is dus vaak niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een bijzondere situatie zoals een ongeval.

Factoren die bij de oorzaak van een ongeval een rol kunnen spelen zijn:

 • de aard van de werkzaamheden zoals werken met KCA/KGA, vorkheftruck, shovel of sorteergrijper
 • de werkomgeving
 • de gezondheid van de werknemer
 • vertraging in de hulpverlening door alleenwerk op een afgelegen bedrijfslocatie

Voorbeelden van incidenten met alleenwerk zijn:

 • een medewerker is onwel geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • agressie door een bezoeker van de milieustraat, soms gepaard met fysiek geweld
 • ongeval met klein chemisch afval nadat een burger het heeft afgegeven zonder direct toezicht van de Beheerder KGA-depot
 • individueel gezondheidsfalen, zoals hartaanval, epilepsie of psychische aandoening (indien de bedrijfsarts (nog) geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft gedaan, specifieke maatregelen heeft voorgeschrevenof deze (nog) niet zijn geïmplementeerd)
 • verminderd reactievermogen door medicijngebruik
 • bedrijfshulpverlening is niet adequaat ingeregeld bijvoorbeeld omdat de restrisico's (nog) niet in de risico-inventarisatie zijn vastgelegd, er (nog) geen passende maatregelen zijn genomen om gevaren te voorkomen of de risico's te verminderen, of de bedrijfshulpverlening (nog) niet is afgestemd op een incident met alleenwerk op een afgelegen bedrijfslocatie

Afhankelijk van de in de RI&E vastgestelde restrisico's dient een afweging plaats te vinden of alleenwerk op de milieustraat verantwoord is en onder welke voorwaarden op basis van het uitvoeren van:

 • een taakrisico-analyse
 • een individuele gezondheidskundig onderzoek door de bedrijfsarts
 • een nadere analyse op welke wijze het bhv-plan is afgestemd op de restrisico's en de voorschriften uit de vergunning(en)

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E
 • Vastleggen bhv-plan milieustraat
 • Voorlichten over alleenwerk bij milieustraat
 • Communiceren en alarmeren bij milieustraat
 • Registreren van incidenten met alleenwerk
 • Verbieden alleenwerk op milieustraat
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken op Milieustraat
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Vastleggen bhv-plan milieustraatWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerk op MilieustraatWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij MilieustraatTechnische maatregelen
 
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Verbieden alleenwerk op milieustraatOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken op Milieustraat
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Vastleggen bhv-plan milieustraatWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerk op MilieustraatWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij MilieustraatTechnische maatregelen
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Verbieden alleenwerk op milieustraatOrganisatorische maatregelen
randomness