Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken bewakingscamera's alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Als een aanwezige bewakingscamera op de werkplek van een alleenwerker wordt gericht en de continue, real-time beelden door bijvoorbeeld een beveiliger van de aangesloten meldkamer worden bekeken, kan hij de bedrijfsbeveiliging of de BHV-organisatie waarschuwen. Soms is te overwegen hiervoor een bewakingscamera tijdelijk te verplaatsen. Ook is het te overwegen hiervoor een te verplaatsen, mobiele camera beschikbaar te hebben.

Let op:

  1. De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het plaatsen van elke camera die het doen en laten van het personeel tijdens de werkzaamheden kan waarnemen.
  2. De opgenomen beelden van elke camera vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Beoogd effect 

Het doel hiervan is snel te registreren of een alleenwerker een ongeluk krijgt, onheus bejegend wordt, onwel is geworden of om een andere reden hulp behoeft.