Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken op Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Een Milieustraat, die in voorkomende gevallen nog wordt aangeduid met de verouderde aanduiding Afvalbrengstation (ABS), kan beperkt en overzichtelijk in omvang zijn, maar is soms groot en onoverzichtelijk. In beide gevallen is het onvermijdelijk dat werkzaamheden door één medewerker worden uitgevoerd die:

 1. alleen aan het werk is, omdat er op dat moment geen collega is ingeroosterd of pauze heeft, of
 2. alleen aan het werk is, om dat er op dat moment geen andere persoon aanwezig is

Een 'alleenwerker' is een persoon die arbeid verricht buiten gehoorafstand of buiten het zichtveld, dus zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is. De alleenwerker is op zichzelf aangewezen voor zowel het goed verlopen van de werkzaamheden als voor de eigen veiligheid. Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van een andere persoon uitvoert. Voor de alleenwerker is er wél een extra risico wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en niet meer zelf in staat is om hulp van anderen in te roepen. Het extra risico voor iemand die alleen werkt, is dus vaak niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een bijzondere situatie zoals een ongeval.

Factoren die bij de oorzaak van een ongeval een rol kunnen spelen zijn:

 • de aard van de werkzaamheden
 • de werkomgeving
 • specifiek risico verhogende factoren door het feit dat de medewerker alleen werkt
 • de gezondheid van de werknemer

Voorbeelden van incidenten met alleenwerk zijn:

 • een medewerker is onwel geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • agressie door een bezoeker van de milieustraat, soms gepaard met fysiek geweld
 • ongeval met klein chemisch afval nadat een burger het heeft afgegeven zonder direct toezicht van de milieustraatmedewerker
 • individueel gezondheidsfalen, zoals hartaanval, epilepsie of psychische aandoening
 • verminderd reactievermogen door medicijngebruik
 • bedrijfshulpverlening is niet adequaat ingeregeld

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over alleenwerk bij Milieustraat
 • Verbieden alleenwerk aan individuele werknemers
 • Communiceren en alarmeren bij Milieustraat
 • Registreren van incidenten met alleenwerk

Daarnaast dient alleenwerk onderdeel te zijn van het bhv-plan, het organiseren van bedrijfshulpverlening en het treffen van voorzieningen om adequate hulpverlening te bieden in geval van een incident bij de specifieke bedrijfsactiviteiten bij rioleringsbeheer.

De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken op Milieustraat
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerk op MilieustraatWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk aan individuele werknemersBronmaatregelen
 
Communiceren en alarmeren bij MilieustraatTechnische maatregelen
 
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken op Milieustraat
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerk op MilieustraatWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk aan individuele werknemersBronmaatregelen
Communiceren en alarmeren bij MilieustraatTechnische maatregelen
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen