Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO fysieke belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt een Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek (PAGO) of een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) door de bedrijfsarts aangeboden. Het PAGO/PMO is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de risico's voor de gezondheid van de werknemer die voortvloeien uit de functie, zoals infectieziekten, fysieke belasting, beeldschermwerk, omgaan met gevaarlijke stoffen en hittestress. De werkgever is verplicht om het PAGO/PMO aan te bieden. De werknemer  is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In het PAGO/PMO dient aandacht besteed te worden aan de effecten van fysieke belasting op de gezondheid van de werknemer. Er dient in de RI&E vastgesteld te worden onder welke omstandigheden medewerkers recht hebben op een periodiek medisch onderzoek. Afhankelijk van de blootstelling van de werknemer richt het PAGO/PMO zich op het optreden van gezondheidseffecten door de volgende gevaren:

 • In- en uitstappen
  • acuut letsel van enkels, knieën en lage rug en de maatregelen hoe dit te voorkomen
  • fysieke (over)belasting van spieren, gewrichten, pezen, banden en botten en hoe deze te verminderen
  • artrose van de knie (gonartrose) bij chronische overbelasting en wat te doen om onnodige slijtage van het kniegewricht te voorkomen
 • Ongunstige werkhoudingen
  bijvoorbeeld: besturen van voertuigen, regelmatig ongebruikelijke houdingen, en taken waarbij iemand langdurig in dezelfde houding bezig is.
 • Plaatsgebonden staan
  Dit is wanneer iemand langer dan 1 uur achtereen op een werkplek moet staan.
 • Tillen, dragen en verplaatsen
 • Trillingen
  bij een trillingsniveau van de werkzaamheden boven de actiewaarde van het Arbobesluit
 • Repeterende bewegingen

Beroepschauffeurs

Bij het PAGO/PMO voor beroepschauffeurs wordt gekeken naar de gezondheid en de belastbaarheid van individuele medewerkers in relatie tot de gevaren die beroepschauffeurs lopen. 

Het onderzoek vindt minimaal iedere 5 jaar plaats of vaker, afhankelijk van de leeftijd of gesignaleerde restrisico’s. Zo wordt gesignaleerd als personen een verhoogd gezondheidsrisico hebben en wordt snel gezien bij wie er gezondheidsschade is. Het PAGO/PMO is bedoeld voor de medische begeleiding van individuele werknemers, maar kan ook worden gebruikt voor het signaleren van werk- en gezondheidsproblemen in groepen werknemers.

qqq Volgende alinea laten vervallen? qqq

Het PAGO/PMO is géén rijbewijskeuring, waartoe een gezondheidsverklaring vereist is.

De werkgever mag een aanstellingskeuringen laten uitvoeren voor de functie van vrachtwagenchauffeur (C/CE), maar is niet verplicht om dit te doen. De aanstellingskeuring toetst of de kandidaat voldoet aan de specifieke eisen voor de functie. De aanstellingskeuring mag alleen gedaan worden voordat een kandidaat in dienst komt. De uitslag van de keuring geeft uitsluitend antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de functie of niet. Als de aanstellingskeuring onderdeel van de sollicitatieprocedure is, dan moet dit bij de werving duidelijk vermeld zijn.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is zo vroeg mogelijk eventuele gevolgen van fysieke overbelasting te ontdekken, opdat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 18 Arbowet inzake Arbeidsgezondheidskundig onderzoek