Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 september 2022, 18:22 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Valgevaar bij steigers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Jaarlijks vinden tussen 1.000 en 1.500 ongelukken bij het werken op hoogte plaats. Om het aantal ongevallen te verminderen, is sinds 2004 de richtlijn ‘Werken op hoogte’ van kracht. Werken op hoogte mag alleen vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Een dergelijke constructie is verplicht wanneer op 2,5 meter hoogte of hoger wordt gewerkt. Een ladder mag in verreweg de meeste gevallen niet meer als werkplek worden gebruikt. Een ladder moet vooral gezien worden als een middel waarmee mensen zich kunnen verplaatsen. In de afvalbranche komt het werken op steigers voor tijdens het verrichten van onderhoud. Met name in afvalenergiecentrales is dat het geval.

De gevaren van werken op steigerwerk bestaan ondermeer uit:

  • van hoogte vallen
  • door een opening van een werkvloer vallen 
  • getroffen worden door een vallend voorwerp 
  • het omvallen van een steiger door onvoldoende verankering 
  • bezwijken of inschranken van een steiger ten gevolge van overbelasting of verkeerde montage
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Valgevaar bij steigers
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
 
Bouwen van veilige steigerTechnische maatregelen
 
Veilig werken op steigerOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken valbeveiligingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Geven werkinstructie Veilig werken op steigersWettelijke verplichting
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Valgevaar bij steigers
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
Bouwen van veilige steigerTechnische maatregelen
Veilig werken op steigerOrganisatorische maatregelen
Gebruiken valbeveiligingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Geven werkinstructie Veilig werken op steigersWettelijke verplichting