Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Locaties voor afvalverwerking zijn soms groot en onoverzichtelijk. Door toenemende automatisering worden veel werkzaamheden door één medewerker uitgevoerd. De medewerker is dan uit het zicht van collega’s alleen aan het werk. Alleen werk is arbeid verrichten zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een collega aanwezig is, die in geval van een incident op het werk hulp kan bieden.

Alleen werken dient zo weinig mogelijk plaats te vinden. Bij iedere activiteit dient te worden nagegaan hoe alleen werken wordt voorkomen of hoe gevaren bij alleen werken tot een minimum worden teruggebracht.

Als alleen werken niet kan worden voorkomen, neemt de werkgever de volgende specifieke criteria in beschouwing:

 • Is er sprake is van alleen werken (dus zonder direct zichtbaar of hoorbaar contact met anderen) in afgelegen werkgebieden en buiten de normale werktijden?
 • In welke risicoklasse vallen de alleenwerk werkzaamheden en wat zijn de voorwaarden waaronder alleen werken acceptabel is?
  • qqq Zie de voorbeeld tabel met 4 risicoklassen en bijbehorende voorwaarden voor alleenwerk
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen en waarschuwingsmiddelen stelt het bedrijf verplicht afhankelijk van het werkgebied, de aard van het werk en gegeven de werktijden?
 • Welke andere procedures zijn van toepassing die aangeven dat er niet alleen gewerkt mag worden worden, waaronder in de afvalbranche:
  • werken in besloten ruimten
  • heetwerk
  • werken met gevaarlijke stoffen
  • ander “hoog risico” werkzaamheden waarvoor binnen het bedrijf een werkvergunning bedrijf verplicht is gesteld.

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over alleenwerk
 • Verbieden alleenwerk
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen