Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 april 2021, 15:54 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelm

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Algemeen

Draag het verplichte persoonlijke beschermingsmiddel op de plaatsen waar dit is aangegeven door het gebodsbord.

Veiligheidsschoenen verplicht Veiligheidshandschoenen verplicht Veiligheidshelm verplicht

Hieronder worden enkele specifieke situaties beschreven waarin het dragen van veiligheidsschoeisel, veiligheidshandschoenen en/of de veiligheidshelm verplicht is.

Gevaarlijke stoffen

Om huidcontact met gevaarlijke stoffen te vermijden zijn vaak specifieke handschoenen nodig die op de werkplekinstructiekaart, het etiket of de productinformatie is vermeld. Afhankelijk van de werkzaamheden is bijvoorbeeld een veiligheidsbril, gelaatsscherm en/of voorschoot/spatschort zoals bij sterke zuren verplicht. Bij transport worden de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vermeld op de gevarenkaart van het product of de afvalstof gebruikt.

Klein gevaarlijk afval / Chemokar

Zie Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGA/KCA 

Inzamelen van afval

Zowel beladers als chauffeurs (operationele dienst) dragen tijdens het inzamelen van afval veiligheidsschoeisel - schoen of laars - van het type S3. Tijdens het openen van een afzetcontainer is het dragen van een veiligheidshelm en handschoenen verplicht.

Prikken en snijden

In het bijzonder zijn handen en voeten kwetsbaar voor prik- en snijwonden en contact met chemicaliën. Deze gevaren zijn door het dragen van handschoenen en veiligheidsschoenen (type S3) of veiligheidslaarzen (type S3) te af schermen:

 • Handschoenen
  Handschoenen moeten in het gebruik zo comfortabel mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de beschermende werking.
  Bij aanraking van afval moeten handschoenen snijvast zijn om snijverwondingen te voorkomen. Als de handschoen ook bestand moet zijn tegen doorboring van bijvoorbeeld een spuitnaald dan dient de handschoen hierop te worden uitgezocht. Bij contact met chemicaliën zijn handschoenen nodig die bestand zijn tegen de chemische verbindingen waarmee wordt gewerkt.
 • Veiligheidsschoenen
  In het afval kunnen scherpe voorwerpen zitten. Men kan hierin stappen en daardoor snijwonden oplopen. Om dit te voorkomen moet men veiligheidsschoenen met ondoordringbare tussenzool (type S3) dragen. Veiligheidsschoeisel moet zodanig zijn, dat geen nieuwe gevaren zoals struikelgevaar worden gecreëerd.

Vallen en beknellen / Vallende en wegschietende voorwerpen

Draag daar waar een helmplicht geldt een helm die voldoet aan de eisen voor een veiligheidshelm volgen. Een veiligheidshelm heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. Voor veiligheidsschoenen zij verwezen naar voorgaande paragraaf.

Beoogd effect 

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bescherming geven tegen aanraking van afval alsmede tegen vallen of beknellen danwel vallende en wegschietende voorwerpen.

Meer informatie 
 • De beschrijving van goedgekeurd veiligheidsschoeisel is als volgt:  
  • SB: Schoeisel met klasse SB voldoen aan bepaalde basis vereisten voor veiligheid. De afkorting SB, is dan ook afgeleid van de woorden "Safety" (= veiligheid) en "Base" (= basis). Als de schoen niet aan deze vereisten voldoet kan het geen veiligheidsschoen genoemd worden.
  • S1:  Werkschoenen van het type S1 voldoen sowieso aan de eisen die hierboven bij SB zijn beschreven tevens beschikken ze over de bijkomende eigenschappen:
   • gesloten zone aan de hiel
   • antistatische eigenschappen
   • absorptie van energie in de hiel
   • weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen
  • S2: Veiligheidsschoenen van het type S2 beschikken over dezelfde eigenschappen als type S1 met de toevoeging van weerstand van het bovenmateriaal tegen penetratie en absorptie van water.
  • S3: Veiligheidsschoenen van het type S3 beschikken over dezelfde eigenschappen als type S2 met de toevoeging van anti-perforatie zool. 
   N.B.: Veiligheidsschoeisel is de verzamelnaam voor veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen. Veel schoeisel is beschikbaar in lage en hoge modellen.
  • S4: Veiligheidslaarzen met beschermende neus, antistatische zool en energie-absorberende hak. De laarzen bestaan geheel uit rubber (gevulkaniseerd) of geheel uit polymeren (gespoten) en zijn daardoor vloeistofdicht.
  • S5: Veiligheidslaarzen met beschermende neus, antistatische zool en energie-absorberende hak. De laarzen bestaan geheel uit rubber (gevulkaniseerd) of geheel uit polymeren (gespoten) en zijn daardoor vloeistofdicht. Geprofileerde loopzool en een penetratiebestendige tussenzool.
 • Neem voor nader advies contact op met de preventiemedewerker van het bedrijf of met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.
randomness