Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2020, 15:18 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken valbeveiliging

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever is verplicht valbeveiligingen aan te brengen. Collectieve valbeveiliging met een hekwerk verdient de voorkeur boven individuele beveiliging. Indien het plaatsen van een hekwerk niet mogelijk is, moet individuele valbeveiliging worden toegepast.

Steigers

Behalve dat de werkgever van steigerbouwers verplicht is individuele valbeveiliging te verstrekken, zijn werknemers verplicht van dit persoonlijke beschermingsmiddel gebruik te maken. Bekijk hier een voorbeeld werkinstructie harnasgordel gebruiken bij steigerbouw (zie ook Geven werkinstructie).

Stortgat

Afhankelijk van de situatie en de overige maatregelen kan overwogen worden aanlijnmogelijkheden gordel en vallijnen gecombineerd met rails te creëren. Een oplossing met technische of organisatorische maatregelen verdient prioriteit boven het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beoogd effect 

Doel van de maatregel persoonlijke beschermingsmiddelen met valbeveiliging is om bij een val de val op te vangen en een ernstig ongeval te voorkomen.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 

Norm NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

randomness