Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 24 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Berijdbaar maken/houden terrein

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij onverharde wegen bestaat de kans op kantelen van voertuigen. Door de wegen te verharden wordt het kantelgevaar aanzienlijk verminderd. Ook het stortvak met afval wordt egaal gehouden en goed verdicht. Verdichting betekent dat de toetreding van zuurstof in het terrein wordt beperkt. Door zuurstoftoetreding te vermijden wordt de stabiliteit van het rijden gewaarborgd. Daarnaast dienen vrachtwagens goed begeleid te worden over het stortterrein en dienen plaatsen waar de vrachtwagens niet mogen komen, afgesloten te worden. Het verdichten en egaliseren van stortgrond bevordert bovendien het bergend vermogen en de eventuele latere gasproductie. Ook wordt, door het beperken van de luchttoevoer, de kans op brand als gevolg van broei flink verkleind.

Beoogd effect 

Doelen van deze maatregel zijn het stortterrein berijdbaar maken en brandgevaar beperken.