Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Locaties voor afvalverwerking zijn soms groot. Door toenemende automatisering worden veel werkzaamheden door één medewerker uitgevoerd. De medewerker is dan uit het zicht van collega’s alleen aan het werk. Alleen werk is arbeid verrichten zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is, die in geval van een calamiteit op het werk hulp kan bieden.

Alleen werken dient zo weinig mogelijk plaats te vinden. Bij iedere activiteit dient te worden nagegaan hoe alleen werken wordt voorkomen of hoe gevaren bij alleen werken tot een minimum worden teruggebracht.

Als alleen werken niet kan worden voorkomen, neemt de werkgever de volgende specifieke criteria in beschouwing:

 • Is er sprake is van alleen werken (dus zonder direct zichtbaar of hoorbaar contact met anderen) in afgelegen werkgebieden en buiten de normale werktijden?
 • In welke risicoklasse vallen de alleenwerk werkzaamheden en wat zijn de voorwaarden waaronder alleen werken acceptabel is?
  • Zie de voorbeeld tabel met 4 risicoklassen en bijbehorende voorwaarden voor alleenwerk
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen en waarschuwingsmiddelen stelt het bedrijf verplicht afhankelijk van het werkgebied, de aard van het werk en gegeven de werktijden?
 • Welke andere procedures zijn van toepassing die aangeven dat er niet alleen gewerkt mag worden worden, bijvoorbeeld:
  • werken in besloten ruimten
  • heetwerk
  • ander “hoog risico” werkzaamheden waarvoor binnen het bedrijf een werkvergunning bedrijf verplicht is gesteld.

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over alleenwerk
 • Verbieden alleenwerk aan individuele werknemers
 • Communiceren en alarmeren bij alleenwerk
 • Registreren van incidenten met alleenwerk

Daarnaast dient alleenwerk onderdeel te zijn van het bhv-plan, het organiseren van bedrijfshulpverlening en het treffen van voorzieningen om adequate hulpverlening te bieden. Daarnaast dient alleenwerk onderdeel te zijn van het bhv-plan, het organiseren van bedrijfshulpverlening en het treffen van voorzieningen om adequate hulpverlening te bieden in geval van een incident bij de specifieke bedrijfsactiviteiten bij het bewerken van afval, de bioconversie, afvalenergiecentrale of de stortplaats.
De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk aan individuele werknemersWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
 
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk aan individuele werknemersWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
randomness