Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 14:31 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over werken op hoogte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Vanwege val- en beknelgevaar is het verplicht medewerkers: 

  • kennis te geven van de mogelijke gevolgen vanwerken op hoogte
  • bewust te maken van de uiteenlopende situaties waarin zich gevaren door werken op hoogte voordoen en het belang van te nemen maatregelen 
  • bewust te maken van het effect van eigen veiligheidsbewustzijn en anticiperend gedrag om vallen door het werken op hoogte te voorkomen
  • instructie te geven over de voorzieningen voor afnetten op hoogte
  • instructie te geven over het gebruik van arbeidsmiddelen zoals steigers, ladders en trappen
  • toelichting te geven op het nut en de noodzaak van een collectief valbeveiligingssysteem of persoonlijke valbeveiliging en de periodieke controle op een goede werking ervan 
  • kennis te geven over de manieren waarop incidenten worden voorkomen 
  • duidelijk te maken dat alleen bevoegd personeel reparatie verricht en/of storingen mag verhelpen

Voorlichting en onderricht over werken op hoogte wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld in toolboxmeetings. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichting en onderricht is een wettelijke verplichting die gericht is op effectief gedrag van werknemers om veilig op hoogte te werken.

Meer informatie 
randomness