Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 12:12 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s bij het werken op hoogte te worden beoordeeld. Bij het inventariseren van situaties waarin gevaren bestaan werken op hoogte, wordt ondermeer gelet op het vermijden van het werken op hoogte, het aanbrengen van een vaste voorziening zoals een loopbordes en voorziening voor glasbewassing, het gebruik van het soort arbeidsmiddel zoals platforms, steigers en hoogwerkers, en het gebruik van een collectief valbeveiligingssysteem. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden zoals glasbewassing beschouwd. Als voor werken op hoogte geen restrisico’s bestaan, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Maatregelen

In de beoordeling van het voorkomen van valgevaar is preventie hoofdpunt. Daarom mogen onbevoegden geen gevaar lopen door het instellen van een toegangsverbod. Voorkeur verdienen technische maatregelen die werken op hoogte overbodig maken. Afhankelijk van de te verrichten handeling worden bijbehorende maatregelen beschreven. Als werken op hoogte niet kan worden vermeden, komt het gebruik van collectieve voorzieningen voor persoonlijke valbeveiliging in aanmerking. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over werken op hoogte wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting maatregel wordt beoogd te borgen dat risico’s bij het werken op hoogte worden beperkt.