Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Inrichten werkplek en opstellen apparatuur

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wanneer er personen in de besloten ruimte aanwezig zijn, dient de omgeving van de toegang afgezet en de toegangswegen vrijgehouden te worden en worden onbevoegden geweerd. Dit is nodig om de werkzaamheden ongestoord te kunnen uitvoeren en in een eventuele noodsituatie snel en slagvaardig hulp te kunnen bieden.

Om te voorkomen dat een besloten ruimte door onbevoegden wordt betreden, zijn de toegangen tot die ruimte voorzien van het wettelijk verplichte waarschuwingsbord "Gevaar" uit de Arbeidsomstandighedenregeling, met daaronder duidelijk zichtbaar de tekst "Niet betreden besloten ruimte".

Gebruik in besloten ruimten slechts apparatuur die daarvoor geschikt is. Dit is beschreven in de maatregel gebruiken geschikte arbeidsmiddelen.

Aandacht voor de inrichting van de werkplek verdient zich terug in beperking van risico’s (veilig) én in makkelijk werken (goed uit de voeten kunnen). Apparatuur dient zodanig te worden opgesteld dat ze geen gevaar kan vormen. Een aggregaat en andere apparatuur wordt dwars op de wind op 10 meter afstand van het mangat geplaatst, zodat uitlaatgassen niet in de besloten ruimte kunnen binnendringen. Voedingsbronnen voor apparatuur mogen zich niet in de besloten ruimte bevinden. Dit geldt ook voor koppelingen van slangen in verband met gevaar voor lekkage.

Tegelijkertijd is het van belang de apparatuur goed beschikbaar te hebben om de werkzaamheden vlot te kunnen afronden en aanwezigheid in de besloten ruimte te beperken. De opstelling van apparatuur mag de uitvoering van de werkzaamheden niet in de weg staan, de toegang tot het mangat niet belemmeren en ook anderszins geen gevaar vormen; indien mogelijk slangen, kabels en dergelijke via een andere opening leiden. De mangatwacht moet continu contact houden met de betreder en in geval van nood externe hulpverlening kunnen oproepen.

Tot slot dient bij de inrichting rekening gehouden te worden met eventuele noodsituaties, opdat de betreder een veilige vluchtweg heeft en hulpverlening de besloten ruimte goed kan bereiken. De mangatwacht moet elektrische apparatuur kunnen uitschakelen.

Eventuele bijzonderheden bij de inrichting van de werkzaamheden worden vermeld in het logboek en zo nodig direct mondeling aan de toezichthouder teruggekoppeld.

Beoogd effect 

Doel van de inrichting is dat de werkzaamheden veilig worden verricht en dat in noodsituaties hulp bieden mogelijk is. Het betreft een technische maatregel.

Meer informatie 

Niet betreden besloten ruimte

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veilgheids- en gezondheidssignalering
  • Bijlage XVIII van de Arbeidsomstandighedenregeling
     
randomness