Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoon

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De alleenwerker meldt zich aan en af bij een contactpersoon. De contactpersoon onderneemt actie wanneer het veel langer duurt dan aangegeven voordat de alleenwerker terug is. In elk geval zit er niet meer dan 2 uur tussen ieder afgesproken contactmoment dat telefonisch kan zijn.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt voorkomen dat iemand gedurende lange tijd weg is door een incident en dat niemand dat opvalt.