Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden ontsmettende zeep

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is noodzakelijk om voor het drinken, eten of roken en na direct afloop van het werk de handen, en zo nodig de onderarmen en het gezicht, goed met zeep te wassen. Deze hygiëne is ook nodig voor het eten, drinken en roken, want vuile handen is een belangrijke bron van ziekteverwekkers. Het verdient sterke aanbeveling om desinfecterende terugvettende zeep aan te bieden in de sanitaire ruimte. Op voertuigen moet schoon water en desinfecterende terugvettende zeep aanwezig zijn.

Enkele richtlijnen voor een goede hygiëne bij werkzaamheden met afval:

  • tijdens de werkzaamheden wordt er niet gegeten, gedronken en gerookt
  • voordat wordt gegeten en gedronken worden de handen, de onderarmen en het gezicht, gewassen
  • voor het opsteken van tabakswaar moeten de handen worden gewassen
  • het aan de neus kriebelen of neuspeuteren met vieze vingers moet voorkomen worden
  • na afloop van de werkzaamheden worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld zich te douchen
Beoogd effect 

In alle gevallen dat medewerkers in directe aanraking met afval of compost zijn geweest, zijn deze technische maatregelen zijn nodig om de kans op besmetting met ziekteverwekkers te verkleinen.

Meer informatie 

De huid is een heel belangrijke barrière om ziekteverwekkende micro-organismen buiten het lichaam te houden. Desinfectie van de huid na ‘vuil’ werk is van groot belang. Om aantasting van deze barrière door continu gebruik van desinfectie te voorkomen, moet de zeep terugvettend zijn opdat ontvetting en uitdroging van de huid wordt tegengegaan. Bij een wondje is extra alertheid op hygiëne en eventuele ontsteking nodig.

randomness