Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 14:25 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over biologische agentia

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers over biologische agentia bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

 • het bedrijfsbeleid preventie van blootstelling aan biologische agentia en eventueel vaccinatiebeleid
 • de gevaren voor de gezondheid risico’s van blootstelling aan biologische agentia, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
 • maatregelen om het vrijkomen van biologische agentia tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van het ontstaan van biologische agentia aan de bron bijvoorbeeld door geoptimaliseerde processturing, het afschermen van overstorten van transportbanden, het toepassen van een goed functionerende afzuiginstallatie en het goed schoon houden van de werkplek
 • geven van instructie over de correcte werkmethode, schoonmaak van de werkplek, het belang van niet roken, eten en drinken tijdens de werkzaamheden, de noodzaak van goede hygiëne en handen wassen en andere bestaande hygiënische voorschriften in het bedrijf
 • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
 • instructie wat te doen bij een ongeval of een incident met biologische agentia
 • het herkennen van symptomen van ziekten die door biologische agentia kunnen worden veroorzaakt
 • de afwegingen van voor- en nadelen van vaccinatie
 • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek waaronder een longfunctietest
 • het dragen en gebruiken van werkkleding en onder welke omstandigheden het gebruik van adembescherming verplicht is en de daarmee samenhangende voorlichting over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting en onderricht over biologische agentia wordt regelmatig herhaald en in ieder geval aangeboden als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichten is een wettelijke verplichting waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling.

Meer informatie 

Zie ook Geven werkinstructie

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
 • Artikel 4.102 Arbobesluit inzake Voorlichting en onderricht