Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 23 januari 2023, 21:48 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Openbare weg

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Bij afvalinzameling en rioleringsbeheer hebben medewerkers, als zij zich van de ene naar de andere locatie verplaatsen, te maken met de ‘normale’ verkeersrisico’s. Tijdens het inzamelen van afval of de uitvoering van rioleringsbeheer zijn de risico’s door het verkeer groter als geen voorzorgsmaatregel zijn genomen. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het soms nodig een wagen zo op te stellen dat het verkeer daardoor gehinderd wordt. Verkeer zal moeite doen om bij weinig ruimte toch te passeren, terwijl medewerkers om de wagen lopen.
Inzamel- en rioolwerkzaamheden kunnen aanzienlijke risico's opleveren voor voetgangers en personen die bij de werkzaamheden komen, kijken zoals kinderen. Dit geldt in het bijzonder als rioolputten geopend zijn of ondergrondse containers geleegd worden.
De gevolgen van een aanrijding kunnen beperkt blijven tot materiële schade, maar een aanrijding kan ook tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 10 Arbowet inzake Voorkomen van gevaar voor derden.

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke 

  • Wegenverkeerswet 
  • Wegwerkzaamheden op en langs snelwegen – Werk in Uitvoering Pakket 96a van CROW 
  • Wegwerkzaamheden op en langs niet-snelwegen – Werk in Uitvoering Pakket 96b van CROW
  • Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van een gemeente, dan geeft de opdrachtgever doorgaans aan welke voorschriften gelden op de werklocatie(s) en moeten de uitvoerders zich aan deze voorschriften houden. Medewerkers ontvangen van hun leidinggevende informatie over het veiligheidsplan. Zij moeten altijd vragen naar het veiligheidsplan indien onduidelijkheden bestaan.
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Openbare weg
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Gebruiken alarmering en spiegels of camera's op voertuigenTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Openbare weg
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Gebruiken alarmering en spiegels of camera's op voertuigenTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen