Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Communiceren en alarmeren bij alleenwerk rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alleenwerk rioleringsbeheer

(Bron: par. 5.4.2 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bij rioleringsbeheer is er een verbod op alleenwerk in bepaalde situaties. Voor situaties waarin alleenwerk is toegestaan en de werkgever besluit om een veiligheidssysteem bij alleen werken, zoals bij het gebruik van combiwagens te introduceren, zal gekozen worden uit één of meer van de volgende technische oplossingen:

  • Dodemansknop
  • Direct spraakverbinding met persoon die hulp kan bieden (bemande post of meldkamer)
  • Alarm bij horizontale stand
  • Reageren bij een bepaalde periode van geen beweging
  • GPS zodat bemande post coördinaten van locatie ter beschikking heeft
  • Ander systeem voor persoonsbeveiliging

Naast technische eisen dient het systeem voor alarmering bij alleen werken in de bedrijfsorganisatie geaccepteerd, zinvol en bruikbaar te zijn.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening