Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij alleenwerk is het nodig medewerkers voor te lichten over onder meer:

  • wanneer sprake is van alleen werken: wat is het?
  • de gevaren van alleen werken: wat kan het teweegbrengen?
  • de beoordeling van de risico’s van alleen werken op de werkplekken en de eventueel benodigde aanvullende maatregelen om de risico's te beperken
  • de situaties waarin alleenwerk niet is toegestaan
  • het belang van aan- en afmelden bij een contactpersoon, de wijze van alarmeren in geval van een incident en andere maatregelen

Voorlichting en onderricht over het gevaar van alleen werken en de noodzakelijke beheersmaatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting worden de risico’s door alleenwerk beperkt.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Artikel 2.15 lid 2 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting