Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken bij rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

(Bron: par. 5.4.1 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Alleenwerk is slechts onder voorwaarden toegestaan. Daarbij is het van groot belang dat niet alleen de opdrachtnemer/werkgever verantwoordelijk is, maar de opdrachtgever eveneens de verantwoordelijkheid tot zorgplicht draagt. Een alleenwerker loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere personen uitvoert.

De alleenwerker kan bijvoorbeeld bij een ongeval in een hulpbehoevende situatie komen en niet zelf in staat zijn om hulp in te roepen, bijvoorbeeld na een val in een gemaal of in een put. Het extra risico voor iemand die alleen werkt is niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een incident zoals een ongeval.

Er zijn vaak twee factoren die bij de oorzaak van een ongeval een rol spelen:

  • de aard van het werk en de werkomgeving
  • de gezondheid van de werknemer

Naast deze bijzondere gevaren zijn persoonlijke omstandigheden zoals hartkwaal, psychische gesteldheid en dergelijke, een reden om alleen werken niet toe te staan of slechts onder bepaalde voorwaarden. Een medische keuring mag als voorwaarde van alleen werken dienen.

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

  • Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E
  • Voorlichten over alleenwerk
  • Verbieden alleenwerk bij rioleringsbeheer
  • Communiceren en alarmeren bij alleenwerk rioleringsbeheer
  • Registreren van incidenten met alleenwerk

Daarnaast dient alleenwerk onderdeel te zijn van het bhv-plan, het organiseren van bedrijfshulpverlening en het treffen van voorzieningen om adequate hulpverlening te bieden in geval van een incident bij de specifieke bedrijfsactiviteiten bij rioleringsbeheer.
De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken bij rioleringsbeheer
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk bij rioleringsbeheerBronmaatregelen
 
Communiceren en alarmeren bij alleenwerk rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken bij rioleringsbeheer
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk bij rioleringsbeheerBronmaatregelen
Communiceren en alarmeren bij alleenwerk rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
randomness