Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken (rioleringsbeheer)

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

(Bron: par. 5.4.1 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Alleenwerk is slechts onder voorwaarden toegestaan. Daarbij is het van groot belang dat niet alleen de opdrachtnemer/werkgever verantwoordelijk is, maar de opdrachtgever eveneens de verantwoordelijkheid tot zorgplicht draagt. Een alleenwerker loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van meerdere personen uitvoert, behoudens de hierna vermelde situaties.

De alleenwerker aan het riool kan bij voorbeeld bij een ongeval in een hulpbehoevende situatie komen, maar zelf niet in staat is om hulp van anderen in te roepen. Het extra risico voor iemand die alleen werkt is niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een ongeval.

Er kunnen twee factoren genoemd worden, die bij de oorzaak van een ongeval een rol spelen:

  • de aard van het werk en de werkomgeving, of

  • de gezondheid van de werknemer.

Wanneer de alleenwerker zonder valbeveiliging, door een val onder in een gemaal of put terecht kan komen, is dit een direct levensbedreigende situatie.

Naast deze bijzondere gevaren kunnen op persoonlijke omstandigheden zoals hartkwaal, psychische gesteldheid en dergelijke, een reden zijn om alleen werken niet toe te staan of slechts onder bepaalde vooreaarden. Een medische keuring kan als voorwaarde van alleen werken dienen.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 4 Arbowet inzake Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet Voorlichting en onderricht
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (rioleringsbeheer)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk tenzij aan voorwaarden is voldaanBronmaatregelen
 
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
 
Communiceren en alarmeren bij alleenwerk rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken adembescherming rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (rioleringsbeheer)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk tenzij aan voorwaarden is voldaanBronmaatregelen
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
Communiceren en alarmeren bij alleenwerk rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
Gebruiken adembescherming rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness