Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Bieden goede sanitaire voorzieningen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is van belang dat werknemers zich goed kunnen wassen wanneer zij met afval in aanraking zijn geweest of anderszins hebben blootgestaan aan vuil, vocht of stof. Met name voorafgaand aan eten, drinken en roken is het nodig de handen en zo nodig de onderarmen goed te wassen. Dezelfde voorzieningen kunnen bij warm weer worden gebruikt als er verfrissing nodig is.

Er dient doelmatige wasgelegenheid beschikbaar te zijn bijvoorbeeld in de vorm van voldoende wasbakken. Indien de reiniging meer omvat dan de handen en gezicht, is een doucheruimte met voldoende douches verplicht.
Voor zowel wasbakken als voor douches geldt dat deze voldoende ruim en doelmatig ingericht moeten zijn en moeten beschikken over warm en koud stromend water. Het sanitair voor mannen en vrouwen moet gescheiden zijn, desnoods in gebruikstijd.
Bij gebruik van werkkleding ter bescherming tegen vocht, stof en vuil moeten de werknemers beschikken over een kleedruimte. Zorg ervoor dat werknemers beschikken over een kleedruimte en een eigen afsluitbare bergplaats voor privé kleding.

In sommige situaties is een schaftkeet met vers water een nuttige voorziening die een goede hygiëne bevordert en die ook bij slecht weer beschutting tijdens de pauze biedt.

Hoewel op voertuigen geen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, dient wel schoon water (watervoorraad) bijvoorbeeld in een jerrycan of watertank en zeep voorhanden te zijn indien de kans bestaat dat medewerkers met afval in aanraking komen.

Beoogd effect 

Het verminderen van risico`s na blootstelling aan vocht, stof en vuil. Door de huid steeds schoon te maken, is de kans op besmetting bij een eventuele verwonding aanzienlijk kleiner. Ook de kans op ontsteking van kleine wondjes wordt hierdoor kleiner.
Bij warm weer kan een werknemer verfrissing verkrijgen door bijvoorbeeld polsen of het gezicht nat te maken. Het realiseren van wasgelegenheid betreft een technische maatregel, het gebruik ervan een organisatorische.

Meer informatie 

Een richtlijn voor sanitair die is gebaseerd op de voormalige voorschriften uit het Arbobesluit, is als volgt:

  • minimaal 1 toilet, bij meer dan 10 personen apart naar geslacht
  • per 15 medewerkers van hetzelfde geslacht minimaal 1 toilet, bij mannen mag deel daarvan urinoirs zijn, mits tenminste 1 toilet per 25 mannen aanwezig is
  • voldoende wasbakken in dezelfde ruimte als toiletten of in de directe nabijheid
  • bij grote projecten moet ook op drukke momenten aan de voorschriften worden voldaan